Lịch khởi hành tour du lịch nước ngoài

 • Du lịch Campuchia: Siêm Riệp - Phnôm Pênh - 4 Ngày -  (Đường Bộ) - 3.888.000 VND
 • Du lịch Thái Lan: Băng cốc - Pattaya - 5 ngày 4 đêm - (Đường bay) -8.880.000 VND
 • Du lịch Singapore - Malaysia - 6 ngày 5 đêm - (đường bay) - 13.888.000 VND
 • Du lịch Malaysia - Singaprore - 6 ngày 5 đêm - (đường bay) -13.888.000 VND
 • Du lịch Myanmar: Yangon - Bago - Thanlyin - 4 ngày - 3 đêm (đường bay)  - 14.480.000 VND
 • Du lịch Myanmar: Yangon - Bago - Thanlyin - 5 ngày - 4 đêm (đường bay) -  4,11,18,25/1/2015 1,8/2/2015  - 15.980.000 VND
 • Du lịch Hồng Kông - Thẩm Quyến - 5 ngày - 4 đêm (Đường bay) - 16.800.000 VND
 • Du lịch Hồng Kông - Thẩm Quyến - Quảng Châu - 6 ngày - 5 đêm (Đường bay) - 16.998.000 VND
 • Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - 6 ngày 5 đêm (Đường bay) - 21.700.000 VND
 • Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami - 6 ngày 5 đêm (Đường bay) - 22.900.000 VND
 • Du lịch Trung Quốc: Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang - 7 ngày 6 đêm (Đường bay) - 22.988.000 VND
 • Du lịch Trung Quốc: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga Mi - Lạc Sơn - 7 ngày 6 đêm (Đường bay) -28.980.000 VND
 • Du lịch Dubai: Dubai - Abu Dhabi 1 - 5 ngày 4 đêm (Đường bay) - 32.900.000 VND  
 • Du lịch Nhật Bản: Tokyo - Osaka - Kyoto - 6 ngày 5 đêm (Đường bay) - 37.990.000 VND
 • Du lịch Châu Úc: Sydney - Blue Mountain - Canberra - Melbourne - 7 ngày 6 đêm  (Đường bay) - 61.900.000 VND
 • Du lịch Nam Phi: Cape Town - Sun City - Pretoria - Johanesburg - 8 ngày 7 đêm (Đường bay) - 67.888.000 VND
 • Du lịch Châu Âu: Pháp - Bỉ - Đức - Hà Lan - 10  ngày 9 đêm (Đường bay) - 73.900.000 VND